Eğitimler - DigiPharma Consulting

Eğitimlerimiz

Verdiğimiz eğitimlere bu sayfadan ulaşabilir, ön kayıt yaptırabilirsiniz.

1. Ürün Geliştirme ve Ruhsatlandırma Prosedürleri Eğitimi
2. Katı Farmasötik Formların Üretimi
3. Sıvı ve Yarı Katı Farmasötik Formların Üretimi.
4. Analitik Metot Geliştirme ve Validasyonu
5. DMF İnceleme ve Alternatif Etkin Madde Tedarikçi Değerlendirme Süreci
    * Bir DMF’in Uygunluğuna/Kalitesine Karar Verme
    * Alternatif Tedarikçi Ararken Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Hususlar
6. CMC & Ruhsat Uyum Süreçleri
    * CMC Sorumlulukları
    * Ruhsat Uyum Projesi Planlama
    * TITCK’dan Eksiklik Yazısı almamak için alınabilecek önlemler
    * TITCK Eksiklik Yazılarına hızlı ve doğru yanıt vermek
    * Yerelleşme Başvuruları ve Detayları
7. Stabilite Çalışmaları
    * Stabilite Çalışmalarının Türleri
    * Yatırım yapılacak Stabilite Kabin/Oda Hacimlerinin hesaplanması
    * Stabilite Prosedürleri
    * Stabilite Kabinlerinde/Odalarında Numune Yönetimi
    * Dünyada Zone Haritası – Zone Çeşitleri ve Stabilite Çalışmaların Planlanması
    * Trend Dışı Verilerin Değerlendirilmesi
    * Stabilite Kabinleri/Odaları Log Book (Kayıt Defteri) Yönetimi
    * Stabilite Kabin/Odalarda Yaşanan Limit dışı durumların Değerlendirilmesi
    * Denetim öncesi yapılacak hazırlıklar, alınması gereken önlemler
8. Geri Ödeme Temel ve İleri Düzey Eğitimi
9. Yetim İlaçlar -Yurt Dışı İlaç ve Alternatif Ödeme Sistem